Arkiv | juli, 2010

Har du innspill til konferansen «Maktens pluttifikasjon»?

29 jul

Nu jobber vi med programmet til Den Nordiske barne- og ungdomslitteraturkonferansen «Maktens pluttifikasjon» 07.02 – 09.02 2011 i Stavanger. Temaet for konferansen er «Sannhetens kår & maktens posisjon i barnelitteraturen ved illusjonenes tid»  …. makt, klasseskille og den nye brytningstid

Har du et innspill om nyskapende og nyutviklende prosjekter innenfor feltet barnelitteratur blir Vi glad for å høre fra deg. 

Siden det nu er sommer ønsker jeg å formidle en liten barnebokpærle «Struwwelhitler, A Nazi Storybook By Doktor Schrecklichkeit» By Robert & Philip Spence. Anbefales alle over 20 år. 

Vennlig hilsen

 Ine Marit Torsvik Bertelsen – ine.bertelsen@rogfk.no

Kunstnerisk leder – Maktens pluttifikasjon

Reklamer

Inte mycket nytänkande

27 jul

Ikke enkelt å være nyskapende i en sektor som har produsert litteratur siden 1600 – tallet, men all ære fordi man prøver. Fra SvD:

Olika Förlag har tagit på sig uppdraget att ”ge ut nytänkande böcker för vardagen i takt med samtiden” och det innebär enligt förlagstexten att böckerna ”överraskar, utmanar” och ger barn ”mod att vara sig själva och gå sina egna vägar”. I sanning stora ord och ett nog så vanskligt uppdrag även estetiskt.

Och hur går det då? Rent bildmässigt bjuder inte någon av förlagets senaste titlar på något nytänkande. Samtliga har ett konventionellt samspel mellan text och bild, och bildernas stilistiska uttrycksmedel hör hemma i mainstreamfåran.