Arkiv | februar, 2011

Leseglede på Madagaskar

4 feb

I steden for gaver til foredragsholderne gir Rogaland fylkeskommune penger til Lesesenteret sitt barnebokprosjekt på Madagaskar

Å lære seg å lese med utgangspunkt i barnelitteratur, og ikkje berre i informasjonsbrosjyrar om HIV og AIDS, er noko nytt for gassiske barn.

Prosjekt Leseglede er eit utviklingsprogram i regi av Fredskorpset. Målet er å bidra til kompetanse kring produksjon og lesing av gassiske barnebøker. I eit pilotprosjekt har Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger bidrege til utvikling og produksjon av tre barnebøker: ei for småskulen, ei for mellomtrinnet og ei for storskulen. Bøkene er trykt opp i 10 000 eksemplar og distribuert til skolar på Madagaskar. Som ei følgje av satsinga er det no etablert eit gassisk forlag som fokuserer særleg på litteratur til barn, og dei treng støtte til å lage fleire gode barnebøker.

Reklamer

Unge treng dystre bøker også …

1 feb

Fra Aftenbladet:

Seks elevar ved St. Olav vidaregåande skule i Stavanger har fått i oppdrag av barne- og ungdomslitteraturkonferansen «Maktens pluttifikasjon» å lesa seks ungdomsbøker om sjølvmord. Aftenbladet møtte fem av dei for å høyra kva dei unge sjølv meiner om dei dystre bøkene …

Les mer: